top of page
Siyah Mermer

Hakkımızda

Reynar Hukuk Ofisi ve Danışmanlık
 

Av. Tacan Reynar tarafından kurulan Reynar Hukuk Ofisi ve Danışmanlık Ofisi, yaklaşık 20 yıllık deneyim birikimiyle hukukun her alanında müşterilerine hizmet vermektedir. 

Reynar Hukuk Ofisi ve Danışmanlık her biri kendi çalışma alanlarında uzmanlaşmış avukat ve danışman ekibi ile Kıbrıs'ın Kuzeyinde olduğu gibi Güney Kıbrıs'ta ve yurtdışında özellikle Kanada'da bulunan işbirliği ofisleriyle müşterilerine etkin, hızlı ve güvenilir hizmet sağlıyor.

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri daha detaylı incelemek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Justice Scale
Team
Tacan REYNAR (Kurucu Ortak)

tacanreynar@hotmail.com

Tacan Reynar 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Kamu Hukuku alanında 'Federasyonlarda Federal Yönetim ile Federe Yönetimler Arasındaki ilişkiler ve Yetki Uyuşmazlıklarının Çözümü' başlıklı tez çalışması ile yükseklisansını tamamladı. Yükseklisans eğitimine devam ettiği esnada avukatlık stajını bitirdi ve avukat olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 1 yıl boyunca DAÜ HF'de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak KKTC Anayasa ve İdare Hukuku dersleri verdi.

2006 yılında Lefkoşa'da kendi hukuk ofisini kuran Reynar daha sonra Ekim 2010 tarihinde KKTC Yüksek Adliye Kurulu tarafından kaza mahkemesi yargıçlığına/hakim olarak atandı. Reynar bu görevi süresince birçok mahkemede hukuk, aile ve ceza davalarında baktı. Lefkoşa Ceza Mahkemesi'nde Kıdemli Yargıç olarak görev yaptığı bir esnada 8 yıl sürdürdüğü yargıçlık görevinden 2018 yılının Mayıs ayında ayrıldı.

Reynar gerek ögrencilik döneminde gerekse sonrasında birçok sivil toplum örgütünde aktif görevlerde bulundu.  

Özellikle siyaset, kamu hukuku, insan hakları ve uluslararası ceza yargılaması üzerine Harvard, Yale, Leiden, Pennsylvania, Londra (University of London) Üniversiteleri yanında, Amnesty International, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşların sertifika ve eğitim programlarına katıldı. 2023 yılında Kanada'da Trios College'de Kanada Hukuk Sistemi üzerine mesleki diploma programını bitiren Reynar, Kanada'da kurduğu birçok şirket ile işbirlikleriyle de yurtdışında çalışmalarını sürdürmektedir.

Reynar, 2022 yılında ortağı olduğu CISSE'yi (Cyprus International Social Sciences Education) faaliyete geçirdi ve yine 2023 yılında Mağusa'da bulunan Reynar Academy (CCE) ile eğitim sektöründe de faaliyete başladı. Yayıncılık çalışmalarını da yürüten Reynar tüm bunlar yanında hukukun birçok alanında seminerler ve eğitimler de vermektedir. 

Tacan Reynar

Uzmanlık Alanları: Anayasa ve İdare Hukuku, İş Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Ticaret ve Mülkiyet Hukuku, Ceza Hukuku.

İletişim:

tacanreynar@hotmail.com

LinkedIn Profile

Tacan Reynar ReynarLaw logo

Toplumsal Sorumluluğumuz
 

Reynar Hukuk ve Danışmanlık Ofisi varolduğu toplumun sorunlarına duyarlı, insan hakları temelinde mücadele etmeyi görev kabul eden;

 kendi ülkesinde olduğu gibi tüm halklar arasında da barışı, dayanışmayı ve kardeşliği savunan, bu doğrultuda demokrasinin, hukukun üstünlüğünün hak mücadelesi yürütürken yaşamsal değerler olduğu bilincinde olan;

hak savunuculuğu yaparken bireyler arasında dil, din, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımını gözetmeksizin eşit temelde adalet arayan ve adalet yoksa barışın da hakim olamayacağını bilen hukukçu sorumluluğuyla hareket etmektedir. Müvekkil odaklı çalışmalarımızı yürütürken toplumsal kaygıları da ötelemiyor ve her nerede bir hak mücadelesi varsa orada bulunmayı, her hangi bir konuda hak ihlaline uğradığınızda da koşulsuz yanınızda sizinle birlikte yürümeyi hukukçu sorumluluğu addediyoruz.

Çünkü biliyoruz:

Adalet yoksa,

yaşam yoktur.

Bizler, özgürlükleri savunmanın tarafındayız.

Image by Kalea Morgan
Bizimle iletişime geçin...

Bizimle her türlü iletişim yoluyla bağlantı kurabilirsiniz.

bottom of page